Kurz flexibilního endoskopického vyšetření polykání
FEES

FN Hradec Králové, 10. září 2020

Přesunutí termínu kurzu

Milé kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k epidemiologické situaci a s ohledem na nařízení vlády ČR dochází ke změně termínu konání kurzu, který je přesunut z 2.4.2020 na 10.9.2020.

Za případné komplikace se omlouváme a těšíme se na setkání s Vámi na podzim. V případě potřeby nás, prosím, kontaktujte na email kurz@dysfagie.cz.

 

Milé kolegyně, vážení kolegové,

v Pracovní skupině pro zdravotní výkony MZČR se při jednání se zástupci zdravotních pojišťoven sice před časem podařilo schválit zavedení výkonového kódu 71330 pro flexibilní endoskopické vyšetření polykání (FEES), ale současně pojišťovny tento kód omezily tak, že jej šlo vykazovat pouze z indikace Komplexního onkologického centra (KOC) či Cerebrovaskulárního centra (CVC). To vedlo jednak k vyloučení rozsáhlých skupin pacientů z možnosti provést jim FEES (pediatričtí pacienti, geriatričtí pacienti, pacienti kriticky nemocní, po traumatech, s interní etiologií dysfagie atd.), současně také výklad některých regionálních poboček pojišťoven vedl k tomu, že kód byl nasmlouván pouze nemocnicím s KOC či CVC, čímž byla eliminována většina okresních nemocnic.

V rámci změnového řízení byla jednání na půdě MZČR revokována a podařilo se odstranit výše uvedené indikační restrikce a "otevřít" kód pro všechny pacienty. Pojišťovny si pouze vymínily, že aby kód mohl být zdravotnickému zařízení nasmlouván, musejí jeho nositelé - lékař a klinický logoped - být pro provádění FEES vyškoleni. Pro klinické logopedy je podmínkou absolvování ministerstvem certifikovaného kurzu diagnostiky a terapie poruch polykání, lékaři musejí být proškoleni na některém z pracovišť - FN Hradec Králové, FN Ostrava, FN Brno nebo FN Motol.

Cílem tohoto kurzu je umožnit lékařům získat potřebný certifikát pro provádění FEES, na kurzu spolupracují pracoviště FN Hradec Králové, FN Ostrava a FNUSA Brno. Teoretická část s hands-on částí proběhne 10.9.2020 na ORL klinice v Hradci Králové, každý účastník pak ještě k získání certifikátu musí alespoň jedenkrát na základě individuální domluvy navštívit poradnu pro poruchy polykání na některém z pořádajících pracovišť. Možnost nasmlouvat kód 71330 dle nových podmínek Sazebníku je od 1.1.2020.

MUDr. Michal Černý, Ph.D.
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,
Fakultní nemocnice Hradec Králové a Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové